همبودگاه

تامین مالی جمعی خیریه و پاداش

01 خیریه یا اهداتامین مالی جمعی به این روش جهت تامین سرمایه برای کارهای عام‌المنفعه اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و غیره انجام می‌گیرد. در این نوع تامین مالی جمعی حمایت کنندگان صرفا به دلیل منافع معنوی از پروژه‌ها حمایت می‌کنند. 02پاداش (پیش‌فروش)تامین مالی جمعی به روش پاداش از طریق پیش‌فروش محصول

مطالعه بیشتر

همبودگاه

فصل دوم داستان های استارتاپی: شریک شرکت استارتاپ خود را هوشمندانه انتخاب کنید

کتاب داستان های استارتاپی برای کسانی است که آرزوی شروع چیزی را داشته اند. آیا به شروع کسب و کار خود می اندیشید؟ کنجکاو هستید بدانید زندگی استارت‌آپی چگونه است؟ به دنبال تجربه دذمشقت های مسیر کارآفرینی هستید؟ این کتاب مخصوص شما نوشته شده است. در کتاب داستان های استارت‌آپی، کارآفرین سریالی، جوردن

مطالعه بیشتر