همبودگاه

دومین مسابقه مترجم خلاق

پیشگفتار به عنوان کسی که در فضای کسب و کارهای نوپا کار می‌کند یک وقت‌هایی پیش می آید در یک جلسه با همکاران، یا وقت خواندن یک مقاله‌ی تخصصی، یا وقت ارائه گزارش کار به واژه‌هایی بر می خوریم که معنی‌ آنها را نمی دانیم یا ترجمه ی خوبی برایش پیدا نمی کنیم باشگاه کارآفرینی […]

مطالعه بیشتر

همبودگاه

جایزه مترجم خلاق

پیشگفتار پلفترم همبودگاه در راستای فعالیت های خود در جهت توسعه دانش اقدام به برگزاری جایزه مترجم خلاق کرده است. خواست ما از برگزاری چنین رقابتی سوق دادن توجهات به نقش ارزشمند و بی‌بدیل مترجم در ساخت جامعه توسعه یافته است. کار ترجمه کتاب با دشواری‌ها و مشقات بسیاری همراه است. از طرفی اغلب جایگاه

مطالعه بیشتر