هنر چاق بودن

جذب شده 20,025,000 تومان
هدف 25,000,000 تومان
80.10%
جذب شده

کمپین نجات یک کتابفروشی

جذب شده 8,632,200 تومان
هدف 10,000,000 تومان
86.32%
جذب شده

تعهد: فلسفه مدیریت منابع انسانی هوآوی

جذب شده 33,935,000 تومان
هدف 55,000,000 تومان
61.70%
جذب شده