بلاکچین: نگرش HBR

جذب شده تومان
هدف 40,000,000 تومان
همبودگاه
0%
جذب شده

راهنمای مدیران محصول در شرایط بقا

جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان
همبودگاه
0%
جذب شده

نمایشنامه “شتر بچه‌ای که مادر را گم کرد”

جذب شده 4,890,000 تومان
هدف 5,000,000 تومان
همبودگاه
97.80%
جذب شده

قدرت تفکر ناممکن‌ها

جذب شده تومان
هدف 30,000,000 تومان
همبودگاه
0%
جذب شده

وارن بافت: چهل‌و‌سه درس برای کار و زندگی

جذب شده 115,000 تومان
هدف 30,000,000 تومان
همبودگاه
0.38%
جذب شده

زندگی ضروری: زندگی‌نامه سعید ضروری، ماجراجوی دارای معلولیت

جذب شده 20,250,000 تومان
هدف 65,000,000 تومان
همبودگاه
31.15%
جذب شده