اصول تامین مالی جمعی در 30 دقیقه

جذب شده 10,563,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان
قاسم واحدی
70.42%
جذب شده

حقایقی جدید در مورد طلا

جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان
0%
جذب شده

بی تو ایستاده بودن را نمی فهمم

جذب شده 980,000 تومان
هدف 1,800,000 تومان
54.44%
جذب شده