Latest Blog

مسئولیت اجتماعی‌‌؛ پاشنه‌ی آشیل سازمان های ایرانی!

چرا مسئولیت اجتماعی سازمانی اهمیت دارد؟

مسئولیت اجتماعی سازمانی موضوعی عام و همه گیر در جامعه است که تک تک افراد جامعه در آن دخیل هستند و این موضوع تنها به چند معدن و کارخانه فولاد و ذوب‌آهن خلاصه نمی‌شود، همه وزارت خانه‌های بزرگ از نفت تا نیرو، صنعتی تا سنتی، خودروسازان و شرکت‌های بزرگ خدماتی تا یک مغازه کوچک زیرپله‌ای در مسئولیت‌های اجتماعی شریک و تاثیرگذار هستند و بی‌شک به جامعه بدهکار هستند و باید ادای دینی به جامعه ای که اجازه ی رشد به آن ها داده است داشته باشند.

 پاسخگویی به افکارعمومی که توسط پرسش های افراد دغدغه مند در جامعه مطرح میشود و یک نیاز اجتماعی پاسخ داده نشده است، مهم‌ترین وجه CSR یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها است که باید برمبنای صداقت و راستگویی شرکت‌ها با مشتریان عمل کند و موجب اعتماد بیشتر افکار عمومی به این شرکت ها میشود.

اثر متقابل

بحث CSR به این مسائل توجه دارد که چقدر فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی بنگاه‌های اقتصادی، حامی محیط ‌زیست، جامعه، اقتصاد پایدار، حقوق برابر کارگران، حیوانات یا نسل‌های آینده است، یعنی این شرکت ها و مجموعه ها با پیش خور کردن و مصرف منابع و ایجاد فرهنگ های گوناگون توجهی نسبت به اثرات مخرب خود بر جامعه دارند؟!

اگر بخواهیم تعریف روشنی از مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها و شرکت ها داشته باشیم میتوانیم بگوییم:

مسئولیت اجتماعی سازمانی

مسئولیت اجتماعی سازمانی فعالیت‌هایی است که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی و فراتر از منافع کلی سازمان و آن چیزی است که قانون ما را ملزم میکند برای داشتن یک جامعه ی سالم و پرنشاط و پیش رو که دارای اینده ای روشن است انجام بدهیم.

در تعاریف مدیریت سازمان مجموعه ای از دویا چند نفر است که برای رسیدن به یک هدف مشترک فعالیت میکنند! یعنی اجتماع حداقلی از انسان هایی که برای حصول یک نتیجه ی مشخص تلاش میکنند، این انسان ها با کنار هم قرار گرفتنشان یک جامعه را تشکیل میدهند که این جامعه فرصت رشد و منابعی به شرکت ها میدهد که باید در ازای آن اثرات مثبتی در جامعه از خود به جا بگذارند، این افراد که یک سازمان را تشکیل میدهند باید در برنامه های خود موضوعاتی که در بلند مدت و میان مدت بر روی خود سازمانشان و در نهایت بر جامعه ای که در ان زندگی میکنند اثر گذار است را در برنامه های خود گنجانده و موجبات اجرا و عملی شدن آن را فراهم کنند.

 

Csr یک بلیط دوطرفه ی برد برد هم برای سازمان و هم برای جامعه است که این دو با رفع نیاز های یکدیگر و سرمایه گذاری مستقیم در هم در کوتاه مدت نتایج بسیار خوبی درشرکت و در بلند مدت در جامعه تغییرات بنیادینی را میبینند.

 

شاید بتوان از نمونه های متداول  csr را ساخت مدارس در مناطق محروم یا آبرسانی و درمان اهالی و حمایت از تحصیل دانش آموزان و دانش جویان نامبرد، نمونه ی بسیار زیبای این موضوع حذف تبلیغات اهدایی کاغذی در ابتدای سال نو و تخصیص بودجه ی آن به ساخت مدارس در مناطق محروم بوده است.

به نظر شما csr در ابعاد فردی چه کمکی میتواند به جامعه کند؟

نظر دهید