از هیتلر تا هری‌پاتر

از هیتلر تا هری پاتر/ کتاب همیشه باز می‌مانددر روزهای قرنطینه و خانه‌نشینی اجباری، یک دوست مهربان به نام «کتاب» شما را فراموش نمی‌کند. دوستی که نه تنها ناقل بیماری نیست و نه تنها از نزدیک شدن به شما نمی‌ترسد، بلکه دست شما را می‌گیرد و به همه جای دنیا می‌برد.اما شاید با خودتان بگویید: […]

مطالعه بیشتر