همبودگاه

تامین مالی جمعی از طریق پیش‌فروش

برای کاهش ریسک و برآورد میزان تقاضای بازار می‌توانید از اهرم تامین مالی جمعی و پیش‌فروش استفاده کنید. تصور کنید شما عضو یک گروه موسیقی هستید به نام وون نردز. این گروه 15 آهنگ  نوشته و آماده است تا اولین آلبوم خود را روانه بازار فروش کند؛ شما و دیگر اعضای گروه ممکن است تمام […]

مطالعه بیشتر