همبودگاه

دومین مسابقه مترجم خلاق

پیشگفتار به عنوان کسی که در فضای کسب و کارهای نوپا کار می‌کند یک وقت‌هایی پیش می آید در یک جلسه با همکاران، یا وقت خواندن یک مقاله‌ی تخصصی، یا وقت ارائه گزارش کار به واژه‌هایی بر می خوریم که معنی‌ آنها را نمی دانیم یا ترجمه ی خوبی برایش پیدا نمی کنیم باشگاه کارآفرینی […]

مطالعه بیشتر