همبودگاه

ترجمه کتاب های مرجع یک راهکار مفید برای ایجاد کمپین مسئولیت اجتماعی جهانی

استفاده از منابع و تجارب دیگران نیاز به صرف وقت و هزینه بالایی دارد، به همین منظور ترجمه کتاب های مرجع و  انتشار آن ها نقش بسیار مهمی در بهبود روند کار و تحصیل خواهد داشت که می تواند به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها منجر شود. ترجمه کتاب استفاده از پژوهش ها و تجارب […]

مطالعه بیشتر