Latest Blog

عوامل فرهنگی حامی ارزش آفرینی!

تفاوت فرهنگی! تهدید یا فرصت؟

یکی از اصلی ترین عواملی که باعث رشد و پیشرفت یک محصول در یک بازار میشود و در بازار دیگر به این موفقیت نمی‌رسد تفاوت های فرهنگی و الگویی بازار های مقصد و جامعه است؛ زمانی که محصولات شما ابعاد بین المللی هم پیدا کند این فرایند سخت تر میشود اما راه حل رفع این مشکل در سازمان شماست!

شما با ایجاد یک فرهنگ سازمانی که عملا مانند یک مکانیزم عمل کند و برای استفاده ی هر کاربری با سلایق متفاوت بتواند محصول مورد نیازش را با کمترین تغییر تولید کند،برای خلق چنین قدرتی باید در ابتدا نیروی انسانی مناسبی را تربیت کنید و دومین حرکت این که در مکانی مناسب که دارای ذهنیت درست باشند اقدام به این عمل کنید.

القای تعهد

هوآوی یک شرکت نتیجه گرا است و تمام تلاش‌هایش در راستای تولید بازده تجاری می‌باشد، فرهنگ هوآوی صرفاً خود شرکت است، نه فاکتوری‌های سیاسی یا هر چیز دیگر.

فرهنگ شرکتی ما براساس خدمات است زیرا تنها خدمات است که می‌تواند بازده تجاری تولید نماید.

خدمات انواع بسیار زیادی دارد:

  • پس از فروش 
  • تحقیق
  • تولید
  • ارتقای محصول

بنابراین، هنگام تشکیل تیم‌های خود، خدمات را در اولویت قرار می‌دهیم.

جلب اعتماد مشتریان فقط با ارائه خدمات کیفی امکان‌پذیر است؛ قدرت اعتماد نامحدود تمام نشدنی است. اگر زمانی برسد که دیگر نیازی به خدمات رسانی به مشتری نداشته باشیم، می‌بایست شرکت را تعطیل کنیم.

برای ایجاد فرهنگ شرکت، باید بستری بسازیم که افکار ما را با هم متحد سازد؛ قبل از تفویض اختیار بیشتر، باید فرهنگ شرکتی روشن و شفافی داشته باشیم.

اگر در سال‌های اخیر قبل از رسیدن به تفاهم عمومی بر سر فرهنگ شرکتی، تفویض اختیار کرده باشیم، هوآوی از بین می رفت.

 

تفکر و فرهنگ در مدیریت یک شرکت اهمیت بسیار زیادی دارند، فرهنگی که یک شرکت ایجاد می‌کند، در ارکان آن منعکس شده است.

برای مثال، یکی از ارکان شرکت ما این است که دانش سرمایه تلقی می‌شود.

رکن دیگر، ارزش قائل شدن برای کارکنان متعهد و اعطای پاداش به آن‌ها براساس این تعهد می‌باشد. این ارکان باید در سطح شرکتی تصمیم‌گیری شده و در کاربری به اثبات برسند.

 

مهمترین مسأله برای یک مدیر شرکت ایجاد و مدیریت فرهنگ شرکتی است.

استعداد اصلی هر مدیر به توانایی او در شکل‌گیری فرهنگ بستگی دارد. افراد به دنبال‌ نیاز‌های مادی هستند. با این حال، اگر آن‌ها فقط به دنبال نیاز‌های مادی باشند، بر سر موضوعات جزئی مشاجره پیدا کرده و تمایلی به همکاری با یکدیگر نداشته و دیگر بلند پروازی و آرزویی نخواهند داشت. نقش فرهنگ، کمک به افراد برای حرکت در ورای نیازهای مادی اصلی خود، دنبال کردن نیازهای سطح بالاتر از جمله تأمین خود و آزادسازی پتانسیل کامل آن‌ها می‌باشد. در طول این فرآیند، افراد با یکدیگر همکاری کرده و احترام و شناخت کسب می‌کنند.

نظر دهید