Latest Blog

سرمایه دانشی یا سرمایه مشارکتی؟ کدام اولویت سرمایه گذاری ما هستند؟!

هوآنگ وی‌وی در بخشی از کتاب تعهد: فلسفه‌ی مدیریت منابع انسانی هوآوی میگوید که:

هنگامی که در حال پیش‌نویس اساسنامه هوآوی بودیم، رن (Ren) دائماً خاطرنشان می‌کرد که شرکت‌های فناوری پیشرفته هوشمندانه از مفهوم سرمایه دانش در طول دوره شروع به کار خود استفاده کرده‌اند.

برای روشن شدن این مطلب باید بگوییم که دو نوع سرمایه وجود دارد:

سرمایه دانش و سرمایه مشارکتی

  • سرمایه دانش باید به سرمایه شرکت تبدیل شود که به نوبه خود باید به طور یکنواخت افزایش یابد. در  غیر این صورت، ممکن است شرکت پایایی خود را از دست بدهد.
  • سرمایه مشارکتی از خود شرکت و سرمایه‌گذاران خارجی تهیه می‌شود. در هنگام توزیع ارزش، باید نقش سرمایه مشارکتی را مورد توجه قرار داده و مسیر جدیدی را پیدا کنیم: انتقال کار، دانش و کمک‌های مدیریتی کارآفرین و ریسک‌های اتخاذ شده در سرمایه. ما نباید تمامی ارزش ایجاد شده را توزیع نماییم. مقداری از ارزش را باید برای سرمایه‌گذاری مجدد شرکت و کمک به رشد آن ذخیره کنیم.

هوانگ وی‌وی در بخشی از کتاب اشاره می‌کند که:

به لطف استعداد بسیار زیادی که در چین داریم به مزیت‌های رقابتی منحصر به فردی دست یافتیم؛ به دلیل هزینه‌های پایین R&D، ما در حال گسترش تجارت تجهیزات شبکه‌های خود و ساخت پلت‌فرم‌های مدیریتی، خدمات، فروش، R&D و بازاریابی سطح جهانی هستیم. براساس این پلت‌فرم‌ها، مدیران خود را پرورش داده، تجارت‌های جدید را توسعه بخشیده و از طریق عملیات مبتنی بر سرمایه این تجارت‌های جدید، سو به دست می‌آوریم. 

 

 

مدیران هوآوی سه پلتفرم زیر را طراحی کرده و برای رشد سازمان توسعه داده‌اند:

  • PSST: تیم کارکنان راه‌حل محصول، پلت‌فرمی که سازمان‌های R&D از آن برای تصمیمات تجاری روزانه، عملیات اجرایی و مدیریت عملکرد استفاده می‌کنند.
  • EMT: تیم مدیریت اجرایی، بالاترین مقام در هوآوی که مسئول عملیات شرکت و رضایت مشتریان است. مدیرعامل شرکت رئیس بخش EMT است.
  •  ST: تیم کارکنان: پلت‌فرمی که بخش‌های تجاری از آن برای اتخاذ تصمیمات تجاری، عملیات اجرایی و مدیریت عملکرد استفاده می‌کنند.

شما با فلسفه‌ی رشد و استفاده از این پلتفرم های درون سازمانی آشنا هستید؟!

در درون سازمان خود مشابه این پلتفرم ها را دارید؟

میتوان گفت که از دلایل اصلی رشد هوآوی این پلتفرم ها بوده است، شما موافقید؟

نظر دهید