16

روزهای باقی مانده

10

همراهان

30.98%

جذب شده
جذب شده 17,040,000 تومان
هدف 55,000,000 تومان

Image

کمپین های برتر

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پیشنهادی

جذب شده 17,040,000 تومان
هدف 55,000,000 تومان

16

روزهای باقی مانده

10

همراهان

30.98%

جذب شده
جذب شده 63,860,000 تومان
هدف 60,000,000 تومان

83

همراهان

100%

جذب شده
جذب شده 150,000 تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

4

همراهان

0.30%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

2

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

0

همراهان

0%

جذب شده

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پربازدید

جذب شده 63,860,000 تومان
هدف 60,000,000 تومان

83

همراهان

100%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 18,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

0

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

2

همراهان

0%

جذب شده

به ما بپیوندید برای خلقی مشترک

شما می توانید از طریق همبودگاه قبل از انتشار کتاب در فرایند تولید آن سهیم شوید

ما در همبودگاه سهم مترجم را تا 25 درصد افزایش داده ایم

این جادوی همکاری و مشارکت است

کیفیت ترجمه جز اصول غیرقابل مذاکره ما است

ترجمه ها در یک فرایند چندمرحله ای ارزیابی می شوند تا به تایید نهایی برسند

از طریق همبودگاه می توانید تا 10 برابر بیشتر از کتاب حمایت کنید

این جادوی همکاری و مشارکت است

ارتقا دانش هدف ما است

ایده و تلاش مترجمان در سراسر کشور راحتر از همیشه در دسترس شما است

داستان پشت صحنه

داستان خود را بسازیم! ما در همبودگاه صرفا بدنبال ترجمه کتاب نیستیم.

عوامل فرهنگی حامی ارزش آفرینی!

تفاوت فرهنگی! تهدید یا فرصت؟ یکی از اصلی ترین عواملی که باعث رشد و پیشرفت یک محصول در یک بازار میشود و در بازار دیگر به این موفقیت نمی‌رسد تفاوت های فرهنگی و الگویی بازار های مقصد و جامعه است؛ زمانی که محصولات شما

hamboodgah Book Club

همبودگاه: محل همه باهم بودن

Image
Image
Image
Image
Image
Image

استفاده از پژوهش ها و تجارب انسان های بزرگ در سرتاسر جهان می تواند نقش موثر و مفیدی در ارتقا و بهبود کیفیت فکر یا سیستم کاری داشته باشد. مهم ترین افکار و عقاید جهان به وسیله ترجمه به زبان های دیگر زنده و پایا مانده اند. امروزه استفاده از ترجمه کتاب های مرجع در زمینه امور عمومی و تخصصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ارتباطات را گسترش داده، آداب و رسوم دیگر مردمان را به ما بشناساند و موجب بهبود روند کار و وسعت آن در سطح جهان گردد. و این تنها نشان دهنده بخشی از شان و منزلت مترجم است.