.

همبودگاه
پلتفرم تامین مالی جمعی کتاب

همبودگاه واژه‌ای فارسی است به معنی محل همه باهم بودن، اجتماع یا انجمن.

کمپین‌های کتاب‌ داستان، نمایشنامه و زندگی‌نامه

.
جذب شده 1,478,000 تومان
هدف 9,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

43

همراهان

16.42%

جذب شده
جذب شده 1,942,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

41

همراهان

12.95%

جذب شده
جذب شده 1,370,000 تومان
هدف 4,000,000 تومان

16

همراهان

34.25%

جذب شده
جذب شده 4,890,000 تومان
هدف 5,000,000 تومان

67

همراهان

97.80%

جذب شده

کمپین‌های کتاب شعر

جذب شده 3,059,000 تومان
هدف 5,000,000 تومان

93

همراهان

61.18%

جذب شده
جذب شده 2,319,000 تومان
هدف 4,000,000 تومان

81

همراهان

57.98%

جذب شده

کمپین‎‌های پربازدید

.
جذب شده 20,315,000 تومان
هدف 65,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

232

همراهان

31.25%

جذب شده
جذب شده 20,000,000 تومان
هدف 25,000,000 تومان

250

همراهان

80.00%

جذب شده
جذب شده 12,448,000 تومان
هدف 16,000,000 تومان

72

همراهان

77.80%

جذب شده

داستان پشت صحنه

داستان خود را بسازیم! ما در همبودگاه صرفا بدنبال چاپ کتاب نیستیم.

محسن بوالحسنی: جنگ اولین دوست من بود!

محسن بوالحسنی متولد ۱۳۶۰/ شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار ۱۹ مهرماه سال ۱۳۶۰ من محسن بوالحسنی شدم. چه اتفاق نادری در خوش‌یمنی مهر و بدیمنی جنگ و جنگ اولین دوست من بود. در جنگ آدم همیشه به دست می‌آورد و همیشه از دست

همبودگاه: محل همه باهم بودن

Image
Image
Image
Image
Image
Image

استفاده از پژوهش ها و تجارب انسان های بزرگ در سرتاسر جهان می تواند نقش موثر و مفیدی در ارتقا و بهبود کیفیت فکر یا سیستم کاری داشته باشد. مهم ترین افکار و عقاید جهان به وسیله ترجمه به زبان های دیگر زنده و پایا مانده اند. امروزه استفاده از ترجمه کتاب های مرجع در زمینه امور عمومی و تخصصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ارتباطات را گسترش داده، آداب و رسوم دیگر مردمان را به ما بشناساند و موجب بهبود روند کار و وسعت آن در سطح جهان گردد. و این تنها نشان دهنده بخشی از شان و منزلت مترجم است.