26

روزهای باقی مانده

1

همراه

0.30%

جذب شده
جذب شده 45,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

کمپین های برتر

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پیشنهادی

جذب شده 45,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

26

روزهای باقی مانده

1

همراه

0.30%

جذب شده
جذب شده 15,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

13

روزهای باقی مانده

1

همراه

0.10%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

86

روزهای باقی مانده

2

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

9

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده 13,000 تومان
هدف 2,600,000 تومان

1

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0.50%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 40,000,000 تومان

9

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پرطرفدار

جذب شده 15,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

13

روزهای باقی مانده

1

همراه

0.10%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 40,000,000 تومان

9

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده 13,000 تومان
هدف 2,600,000 تومان

1

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0.50%

جذب شده

به ما بپیوندید برای خلقی مشترک

شما می توانید از طریق همبودگاه قبل از انتشار کتاب در فرایند تولید آن سهیم شوید

ما در همبودگاه سهم مترجم را تا 25 درصد افزایش داده ایم

این جادوی همکاری و مشارکت است

کیفیت ترجمه جز اصول غیرقابل مذاکره ما است

ترجمه ها در یک فرایند چندمرحله ای ارزیابی می شوند تا به تایید نهایی برسند

از طریق همبودگاه می توانید تا 10 برابر بیشتر از کتاب حمایت کنید

این جادوی همکاری و مشارکت است

ارتقا دانش هدف ما است

ایده و تلاش مترجمان در سراسر کشور راحتر از همیشه در دسترس شما است

داستان پشت صحنه

داستان خود را بسازیم! ما در همبودگاه صرفا بدنبال ترجمه کتاب نیستیم.

ترجمه کتاب های مرجع یک راهکار مفید برای ایجاد کمپین مسؤولیت اجتماعی جهانی

استفاده از منابع و تجارب دیگران نیاز به صرف وقت و هزینه بالایی دارد، به همین منظور ترجمه کتاب های مرجع و  انتشار آن ها نقش بسیار مهمی در بهبود روند کار و تحصیل خواهد داشت که می تواند به ایفای مسؤولیت اجتماعی شرکت ها

مترجم ها

Image
Image
Image
Image
Image
Image

استفاده از پژوهش ها و تجارب انسان های بزرگ در سرتاسر جهان می تواند نقش موثر و مفیدی در ارتقا و بهبود کیفیت فکر یا سیستم کاری داشته باشد. مهم ترین افکار و عقاید جهان به وسیله ترجمه به زبان های دیگر زنده و پایا مانده اند. امروزه استفاده از ترجمه کتاب های مرجع در زمینه امور عمومی و تخصصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ارتباطات را گسترش داده، آداب و رسوم دیگر مردمان را به ما بشناساند و موجب بهبود روند کار و وسعت آن در سطح جهان گردد. و این تنها نشان دهنده بخشی از شان و منزلت مترجم است.