کمپین های برتر

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پیشنهادی

جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

39

روزهای باقی مانده

0

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده 10,563,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

49

همراهان

70.42%

جذب شده
جذب شده 12,138,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

18

همراهان

80.92%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

2

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده 980,000 تومان
هدف 1,800,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

54

همراهان

54.44%

جذب شده

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پربازدید

جذب شده 10,563,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

49

همراهان

70.42%

جذب شده
جذب شده 980,000 تومان
هدف 1,800,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

54

همراهان

54.44%

جذب شده
جذب شده 12,138,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

18

همراهان

80.92%

جذب شده

به ما بپیوندید برای خلقی مشترک

شما می توانید از طریق همبودگاه قبل از انتشار کتاب در فرایند تولید آن سهیم شوید

ما در همبودگاه سهم مترجم را تا 25 درصد افزایش داده ایم

این جادوی همکاری و مشارکت است

کیفیت ترجمه جز اصول غیرقابل مذاکره ما است

ترجمه ها در یک فرایند چندمرحله ای ارزیابی می شوند تا به تایید نهایی برسند

از طریق همبودگاه می توانید تا 10 برابر بیشتر از کتاب حمایت کنید

این جادوی همکاری و مشارکت است

ارتقا دانش هدف ما است

ایده و تلاش مترجمان در سراسر کشور راحتر از همیشه در دسترس شما است

داستان پشت صحنه

داستان خود را بسازیم! ما در همبودگاه صرفا بدنبال ترجمه کتاب نیستیم.

تأمین مالی جمعی فقط در مورد پول نیست

کتاب تامین مالی جمعی در سی دقیقه؛ با هدف آشنایی مدیران پروژه و استارت‌آپ ها با مفاهیم تامین مالی جمعی به صورت عملیاتی ترجمه شده است. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب را می خوانید. تأمین مالی جمعی فقط در مورد پول

کمپین مسؤولیت اجتماعی با استفاده از ترجمه کتاب

همبودگاه: محل همه باهم بودن

Image
Image
Image
Image
Image
Image

استفاده از پژوهش ها و تجارب انسان های بزرگ در سرتاسر جهان می تواند نقش موثر و مفیدی در ارتقا و بهبود کیفیت فکر یا سیستم کاری داشته باشد. مهم ترین افکار و عقاید جهان به وسیله ترجمه به زبان های دیگر زنده و پایا مانده اند. امروزه استفاده از ترجمه کتاب های مرجع در زمینه امور عمومی و تخصصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ارتباطات را گسترش داده، آداب و رسوم دیگر مردمان را به ما بشناساند و موجب بهبود روند کار و وسعت آن در سطح جهان گردد. و این تنها نشان دهنده بخشی از شان و منزلت مترجم است.