.

همبودگاه
پلتفرم تامین مالی جمعی کتاب

همبودگاه واژه‌ای فارسی است به معنی محل همه باهم بودن، اجتماع یا انجمن.

همبودگاه چیست؟

بستر معرفی و تامین هزینه‌های چاپ کتاب است. شما می‌توانید از طریق همبودگاه کتاب خود را معرفی کنید و هزینه‌های تولید آن را قبل از چاپ تامین کنید.

چگونه کار می‌کند؟

شما می‌توانید برای کتاب خود صفحه‌ای اختصاصی داشته باشید و در آن در مورد کتاب با مخاطبانتان صحبت کنید و گزینه‌های مختلف پیش‌فروش طراحی کنید.

چه کسانی همراه شما می‌شوند؟

سازمان‌ها و افراد پس از مطالعه صفحه کمپین پیش‌فروش کتاب می‌توانند با پیش‌خرید آن در تامین هزینه‌های چاپ کتاب مشارکت داشته باشند.

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پیشنهادی

جذب شده 2,380,000 تومان
هدف 20,000,000 تومان

24

روزهای باقی مانده

67

همراهان

11.90%

جذب شده
جذب شده 11,505,000 تومان
هدف 60,000,000 تومان

22

روزهای باقی مانده

4

همراهان

19.18%

جذب شده
جذب شده 2,525,000 تومان
هدف 50,000,000 تومان

27

روزهای باقی مانده

90

همراهان

5.05%

جذب شده
جذب شده 470,000 تومان
هدف 55,000,000 تومان

23

روزهای باقی مانده

6

همراهان

0.85%

جذب شده
جذب شده 8,470,000 تومان
هدف 35,000,000 تومان

16

روزهای باقی مانده

47

همراهان

24.20%

جذب شده
جذب شده 2,270,000 تومان
هدف 20,000,000 تومان

21

روزهای باقی مانده

40

همراهان

11.35%

جذب شده

کمپین های برتر

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پربازدید

جذب شده 8,632,200 تومان
هدف 10,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

68

همراهان

86.32%

جذب شده
جذب شده 33,765,000 تومان
هدف 55,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

16

همراهان

61.39%

جذب شده
جذب شده 2,270,000 تومان
هدف 20,000,000 تومان

21

روزهای باقی مانده

40

همراهان

11.35%

جذب شده

داستان پشت صحنه

داستان خود را بسازیم! ما در همبودگاه صرفا بدنبال ترجمه کتاب نیستیم.

تاثیر آگاهی از برند بر مشارکت در کمپین‌های کرادفاندینگ

در سال‌های اخیر کرادفاندینگ، یا همان جمع‌سپاری مالی به یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بدل شده است. اما وقتی از «جمع» صحبت می‌کنیم با تعداد زیادی از مخاطبان در ارتباط هستیم که این تعامل می‌تواند

همبودگاه: محل همه باهم بودن

Image
Image
Image
Image
Image
Image

استفاده از پژوهش ها و تجارب انسان های بزرگ در سرتاسر جهان می تواند نقش موثر و مفیدی در ارتقا و بهبود کیفیت فکر یا سیستم کاری داشته باشد. مهم ترین افکار و عقاید جهان به وسیله ترجمه به زبان های دیگر زنده و پایا مانده اند. امروزه استفاده از ترجمه کتاب های مرجع در زمینه امور عمومی و تخصصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ارتباطات را گسترش داده، آداب و رسوم دیگر مردمان را به ما بشناساند و موجب بهبود روند کار و وسعت آن در سطح جهان گردد. و این تنها نشان دهنده بخشی از شان و منزلت مترجم است.