19

روزهای باقی مانده

13

همراهان

30.39%

جذب شده
جذب شده 18,235,000 تومان
هدف 60,000,000 تومان

Image

کمپین های برتر

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پیشنهادی

جذب شده 18,235,000 تومان
هدف 60,000,000 تومان

19

روزهای باقی مانده

13

همراهان

30.39%

جذب شده
جذب شده 150,000 تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

4

همراهان

0.30%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

2

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

20

روزهای باقی مانده

0

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 29,999,997 تومان

0

روزهای باقی مانده

0

همراهان

0%

جذب شده

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پربازدید

جذب شده تومان
هدف 18,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

0

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

2

همراهان

0%

جذب شده

به ما بپیوندید برای خلقی مشترک

شما می توانید از طریق همبودگاه قبل از انتشار کتاب در فرایند تولید آن سهیم شوید

ما در همبودگاه سهم مترجم را تا 25 درصد افزایش داده ایم

این جادوی همکاری و مشارکت است

کیفیت ترجمه جز اصول غیرقابل مذاکره ما است

ترجمه ها در یک فرایند چندمرحله ای ارزیابی می شوند تا به تایید نهایی برسند

از طریق همبودگاه می توانید تا 10 برابر بیشتر از کتاب حمایت کنید

این جادوی همکاری و مشارکت است

ارتقا دانش هدف ما است

ایده و تلاش مترجمان در سراسر کشور راحتر از همیشه در دسترس شما است

داستان پشت صحنه

داستان خود را بسازیم! ما در همبودگاه صرفا بدنبال ترجمه کتاب نیستیم.

دومین مسابقه مترجم خلاق

پیشگفتار به عنوان کسی که در فضای کسب و کارهای نوپا کار می‌کند یک وقت‌هایی پیش می آید در یک جلسه با همکاران، یا وقت خواندن یک مقاله‌ی تخصصی، یا وقت ارائه گزارش کار به واژه‌هایی بر می خوریم که معنی‌ آنها را نمی دانیم

جایزه مترجم خلاق

کمپین مسؤولیت اجتماعی با استفاده از ترجمه کتاب

همبودگاه: محل همه باهم بودن

Image
Image
Image
Image
Image
Image

استفاده از پژوهش ها و تجارب انسان های بزرگ در سرتاسر جهان می تواند نقش موثر و مفیدی در ارتقا و بهبود کیفیت فکر یا سیستم کاری داشته باشد. مهم ترین افکار و عقاید جهان به وسیله ترجمه به زبان های دیگر زنده و پایا مانده اند. امروزه استفاده از ترجمه کتاب های مرجع در زمینه امور عمومی و تخصصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ارتباطات را گسترش داده، آداب و رسوم دیگر مردمان را به ما بشناساند و موجب بهبود روند کار و وسعت آن در سطح جهان گردد. و این تنها نشان دهنده بخشی از شان و منزلت مترجم است.